Radioaktiivisuus Suomen sienissä

Valvojat: Borrelioosiyhdistys, Bb, Jatta1001, Bb, Jatta1001, Borrelioosiyhdistys, Jatta1001, Borrelioosiyhdistys, Bb, Jatta1001, Borrelioosiyhdistys, Bb

Vastaa Viestiin
soijuv
Viestit: 3151
Liittynyt: Ke Tammi 21, 2009 14:16

Radioaktiivisuus Suomen sienissä

Viesti Kirjoittaja soijuv » Ti Joulu 17, 2013 09:32

Radioaktiivinen cesium Suomen ruokasienissä

http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset ... k-a240.pdf


3
STUK-A240
KOSTIAINEN Eila, YLIPIETI Jarkko.
Radioaktiivinen cesium
Suomen ruokasienissä
. STUK-A240 Helsinki 2010, 38 s. + liitteet 3 s.
Avainsanat:
sienet,
137
Cs, säteilyannos
Tiivistelmä
Raportissa esitetään tuloksia Säteilyturvakeskuksessa vuonna 1986
aloitetuista sienten radioaktiivisen cesiumin seurantaohjelmista. Vuosina
1986–2008 on mitattu yli 2000 sieninäytettä, kauppasieniä ja muita yleisesti
käytettyjä ruokasienilajeja. Sienissä havaittu
137
Cs on pääosin peräisin entisessä
Neuvostoliitossa vuonna 1986 tapahtuneen Tshernobylin ydinvoimalaitoson
-
nettomuuden jälkeisestä
137
Cs-laskeumasta. Ydinkoekaudelta peräisin olevan
kohtalaisen tasaisen laskeuman jälkeen
137
Cs-pitoisuudet sienissä 1970-luvun
lopulla ja 1980-luvun alussa vaihtelivat muutamasta kymmenestä becquere
-
listä pariin sataan becquereliin kilossa. Vuoden 1986
137
Cs-laskeuman epäta
-
sainen jakautuminen näkyy selvästi sienten
137
Cs-pitoisuuksien alueellisessa
vaihtelussa, eniten laskeumaa saaneilla alueilla pitoisuudet ovat noin kymmen
-
kertaisia verrattuna lievemmän laskeuman alueisiin. Tshernobylin onnetto
-
muuden jälkeen useimpien sienilajien
137
Cs-pitoisuudet olivat korkeimmillaan
vuosina 1987–1988, jonka jälkeen pitoisuudet ovat vuoteen 2008 mennessä
pienentyneet noin 40 prosenttiin maksimiarvoista. Eniten cesiumia sisältävissä
sienilajeissa (kehnäsieni, mustavahakas, haaparousku)
137
Cs-pitoisuudet voivat
olla kymmenkertaisia verrattuna vähän cesiumia kerääviin lajeihin (lampaan
-
kääpä, punikkitatit) samaltakin alueelta poimituissa sienissä.
Suomessa esiintyy edelleen muutamissa kauppasieniksi hyväksytyissä
sienilajeissa
137
Cs-pitoisuuksia, jotka ylittävät EU-suosituksessa (2003/274/
Euratom) myös EU:n jäsenmaissa noudatettavaksi suositellun pitoisuusrajan
600 Bq/kg. Siksi kauppasienten
137
Cs-pitoisuudet on syytä tarkistaa mittauksin
ennen myyntiin laittamista lampaankääpää, herkkutattia ja kantarellia lukuun
ottamatta, jos ne on poimittu eniten laskeumaa saaneita alueilta. Yleisesti myyn
-
nissä olevien mustatorvisienien ja suppilovahveroiden
137
Cs-pitoisuudet näillä
alueilla ylittävät usein raja-arvon 600 Bq/kg. Rouskujen alun perin korkeat
137
Cs-pitoisuudet pienenevät käsittelyssä, joten kaupan olevien kiehautettujen
ja suolattujen rouskujen pitoisuudet harvoin ovat yli 600 Bq/kg.
Vaikka sienten
137
Cs-pitoisuudet ovat korkeitakin ja ylittävät myytä
-
ville tuotteille suositellun enimmäisrajan, voi niitä käyttää ravinnoksi.

Vastaa Viestiin