Jäsenrekisteriseloste, Borrelioosi ry

JÄSENREKISTERISELOSTE 1.1.2013

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 


1. Rekisterinpitäjä

Suomen Lyme Borrelioosi ry

 

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Irene Koivumäki puh. 044 0201231

 

3. Rekisterin nimi

Suomen Lyme Borrelioosi ry:n jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäseneksi liittymispäivä, jäsenmaksutiedot sekä jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Lisäksi talletetaan syntymäaika tai –vuosi mikäli jäsen on siihen suostumuksensa antanut.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseneltä itseltään/jäsenhakemuksesta.

Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

 

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan vain Suomen Lyme Borrelioosi ry:n hallituksen jäsenille.

 

8. Tietojen suojaus

Tietoja säilytetään tietokoneella, jossa ne on suojattu asianmukaisin salasanoin ja käyttäjätunnuksin.

Yhdistyksen puheenjohtajalla, sihteerillä, jäsensihteerillä ja rahastonhoitajalla on rekisteriin pääsyoikeus sekä oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja.

 

9. Tarkastusoikeus

Suomen Lyme Borrelioosi ry:n jäsenrekisteriin merkityillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen alussa mainitulle rekisterinhoitajalle tai yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle ja pyyntö on allekirjoitettava omakätisesti. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.